Shiatsu Zen-style


Zen Shiatsu is een Shiatsu stijl die ontwikkeld is door Shizuto Masunaga.
Shizuto Masunaga (1925-1981) studeerde westerse psychologie en Traditionele Chinese geneeskunde
(TCG) en gebruikte deze kennis bij het ontwikkelen van zijn stijl van Shiatsu. Daarnaast doceerde
hij gedurende 10 jaar aan het Nippon Shiatsu Instituut van Namikoshi.

Zen Shiatsu is een allesomvattende Shiatsu stijl, die geworteld is in de oude Taoïstische basis, het
Zenboeddhisme en het traditionele gebruik van Shiatsu, maar die ook aansluit bij de moderne
psychologie. Zen verwijst in dit verband naar de beoefening van een kwaliteit van ZIJN, de kwaliteit
van de presentie en daarmee naar een spirituele dimensie.

Shizuto Masunaga had als psycholoog grote interesse in de psychologische, emotionele en spirituele
aspecten van een disbalans in de Ki. Hij wilde terug naar de spirituele basis van geneeskunde, terug
naar een zuiver en oprecht menselijk contact, waar de aandacht uitgaat naar de klacht én naar de
hele persoon.

Door klinisch onderzoek te doen ontdekte Masunaga dat er in het menselijk lichaam
veel méér meridianen zijn dan men tot dusver had aangenomen. Hij bracht een compleet meridianenstelsel in
kaart, dat het gehele lichaam omvat. Daarnaast ontwikkelde Masunaga een zeer gedetailleerde
diagnostische methode waardoor de therapeut, door het betasten van de buik, een beeld kan
krijgen van iemands totale gezondheidstoestand, de Hara diagnose.

Masunaga legde ook veel nadruk op de ontwikkeling van de beoefenaar zelf om meer in zijn kern te
komen en anderen aan te raken vanuit het eigen centrum. De kern van de mens is zijn diepste
ervaringsniveau en is existentieel van aard. Dit is het ervaringsniveau van het hart. Het centrum van
de mens wordt in Japan Hara genoemd.
De Hara kan beschouwd worden als een energetische klankschaal die in de buik net onder de navel
zit. Het is het gevoelscentrum van de mens dat in staat is zowel impulsen van buitenaf als ook
signalen van het hart waar te nemen. Hiermee worden niet de bedachte emoties bedoeld die zich
als reacties op impulsen voordoen.


Masunaga                               Chinees karakter voor mens


Zen Shiatsu is een verfijning van de traditionele Shiatsu. De oosterse achtergrond komt in de
diagnose en behandeling sterker naar voren dan bij de Shiatsu Namikoshi. Er wordt niet puntgericht,
maar meridiaan gericht gewerkt; in de kata, de vorm waarmee behandeld wordt, zie je dat
duidelijk vormgegeven in de vele strekkingen waarin gewerkt wordt. Het te behandelen been of arm
wordt bijvoorbeeld in een bepaalde stand gelegd zodat de Ki stroom al vanuit die houding wordt
beïnvloed en de toegepaste druk minimaal hoeft te zijn voor een optimaal resultaat. Dit
gecombineerd met een juiste druktechniek vanuit de Hara en het altijd aanwezig zijn van een hulp
hand die het werken van de drukhand ondersteunt maakt de Zen-Shiatsu verfijnd en een geweldige
manier om de Ki te harmoniseren.
Zen-Shiatsu onderscheidt zich van andere stijlen van Shiatsu door de nadruk die wordt gelegd op het
meridiaanconcept en de samenwerking tussen de twee handen.
Zen-Shiatsu is een hart-hand communicatie.


karakter voor Shen, het hart ‘bij Shiatsu ligt het hart in de handen’


Zen Shiatsu wordt gegeven op een Futon (Japanse mat) en men ondergaat de behandeling gekleed
(loszittende katoenen kleding).