Westerse inzichten

In de westerse medische wetenschap kunnen we voor het bestaan van tsubo’s (westers:
tenderpoints, triggerpoints reflex- of neuromusculaire punten) een verklaring vinden in de bouw en
werking van het zenuwstelsel met behulp van zogenoemde segmentale verschijnselen.

Dit is een begrip uit de embryologie en neurologie waarmee de samenhang tussen organen, het
centraal zenuwstelsel en het bewegingsapparaat wordt verklaard.
In het westen gaat men er daarom van uit dat de behandeling van tsubo’s en meridianen invloed
hebben op het autonoom (vegetatief) zenuwstelsel en het hormonale systeem. Pijn wordt
gereduceerd of zelfs weggenomen en een te hoge spierspanning wordt opgeheven. Het
zenuwstelsel wordt tot rust gebracht en er ontstaat een beter evenwicht in de processen die zich in
het menselijk lichaam afspelen om het lichaam in stand te houden: de homeostase.


Met andere woorden: het menselijk lichaam verkeert in een bepaald evenwicht, maar is zelden of
nooit 100% in balans (dynamisch evenwicht). Met Shiatsu therapie wordt met een minimale prikkel
het zelfgenezend vermogen van het lichaam gestimuleerd. In feite wordt het bestaande, valse
evenwicht weer verstoord. Hierdoor gaat het lichaam zelf op zoek naar een nieuw evenwicht, wat
een verbetering van de lichamelijke balans oplevert.