Werkwijze

Het eerste consult begint met een korte kennismaking en een intakegesprek (anamnese) om een
beeld te krijgen van de klachten en wat daaraan vooraf gegaan is. Vervolgens voel ik nauwkeurig de
polsen en bekijk ik uw tong. De energie van de organen hebben elk een plek op de tong en in de
pols. Met al deze informatie krijg ik een beeld over de hoeveelheid en kwaliteit van de energie in
het lichaam. Op basis van al deze informatie stel ik de diagnose en wordt in overleg met u een
behandelplan opgesteld. Hierna volgt de eerste behandeling.

Het totaal aantal behandelingen dat u nodig heeft en de frequentie ervan is moeilijk exact aan te
geven. Weest u zich ervan bewust dat een acute klacht die nog niet zo lang bestaat sneller oplost
dan een chronische klacht die maanden of jaren de kans heeft gehad zich te wortelen.
Uw lichaam heeft de tijd nodig om het zelf genezend proces aan te spreken en op volle toeren te zetten.
Soms zijn een paar behandelingen genoeg, soms duurt het behandeltraject wat langer.
De duur en frequentie is ook voor iedereen verschillend, dit komt omdat iedereen anders op de
behandelingen zal reageren, we zijn per slot van rekening allemaal uniek.

Bij elk consult wordt geëvalueerd en zo nodig het behandelplan aangepast.
Waar nodig krijgt u bij de behandelingen advies op maat m.b.t. voeding en leefstijl en/of krijgt u
oefeningen mee die uw herstel bevorderen.

Het eerste consult duurt ongeveer 2 uur, dit vanwege het intakegesprek.
De vervolgconsulten duren zo’n 75 tot 90 minuten.

Ik verzoek u om makkelijke, liefst katoenen kleding aan te trekken. Verder dient u een badlaken
mee te nemen.

Indien nodig kan er op locatie behandeld worden.


Registratie
Ik ben lid van de beroepsvereniging ZHONG en ben aangesloten bij de KAB
Mijn persoonsgegevens zijn opgenomen bij het landelijke informatiecentrum van de
Zorgverzekeraars, Vektis BV te Zeist (zorgverlenersnummer 90-040267 , praktijkcode 90-186).

Door middel van deze landelijke registratie in het AGBZ-bestand zijn alle zorgverzekeraars in
Nederland geïnformeerd over mij als therapeut en de praktijkvoering.


Voor acupunctuur, shiatsu, Dorntherapie of massage is geen verwijzing van een huisarts nodig.
Voor het maken van een afspraak of het stellen van een vraag kunt u telefonisch of via het
contactformulier of per e-mail contact met mij opnemen.