The Acupuncture Evidence Project 2017


De Australische John McDonald en Stephen Janz hebben in 2017 een grote literatuurstudie
gepubliceerd waarin zij de effectiviteit van acupunctuur beoordelen. Zij noemden hun onderzoek
het Acupuncture Evidence Project.
In de studie werd bewijs gevonden dat acupunctuur bij diverse condities in verschillende mate
effectief was. Er werden 122 ziektebeelden bekeken, waarvan er maar bij vijf geen waarneembaar
effect was. Deze vijf en de ziektebeelden die slechts lichte verbetering te zien gaven, moeten nog
nader onderzocht worden.
Verder stellen McDonald en Janz dat acupunctuur als veilig kan worden beschouwd indien
uitgevoerd door een goed opgeleide therapeut. Bovendien is acupunctuur bij bepaalde
aandoeningen bewezen kosteneffectief. Zowel de kwaliteit als de kwantiteit van onderzoek naar de
effectiviteit van acupunctuur nemen toe, constateren zij.

McDonald J, Janz S. The Acupuncture Evidence Project: A Comparative Literature Review
(Revised Edition). Brisbane: Australian Acupuncture and Chinese Medicine Association Ltd;
2017. www.acupuncture.org.au.

PDF: The_Acupuncture_Evidence_Project_English_summary_2017
PDF: The_Acupuncture_Evidence_Project_McDonald-and-Janz_2017