Segmentale massage


Segmentale massage is vooral therapeutisch van karakter. Segmentale massage is een diepte
massage waarbij gebruik gemaakt wordt van extra technieken en manipulaties om reflexzones te
behandelen en klachten te verhelpen.

Bij segmentale massage wordt uitgegaan van de segmentale opbouw van de wervelkolom. Een
segment is dat deel van het ruggenmerg waar de verbindende ruggenmergzenuw ontspringt. Vanuit
elk segment sturen zenuwvezels een orgaan, spieren, botten, bloedvaten en huidzones aan. Deze
samenhangende structuur wordt metameer genoemd. Een kenmerk van een metameer is dat de
verschillende onderdelen van een metameer elkaar beïnvloeden (segmentale relatie). Wanneer in
één van de organen of spiergroep een afwijking ontstaat, zal dit na verloop van tijd invloed hebben
op de andere delen van hetzelfde segment (reflexzone). Een voorbeeld van interactie van de v
erschillende onderdelen van een metameer is het algemeen bekende verschijnsel dat bij
hartklachten vaak uitstraling van pijn naar de linkerarm ontstaat.


Het zenuwstelsel werkt als een eenheid. Dus als ergens in het lichaam een storing optreedt, kan
elders in het lichaam een afwijking ontstaan. Storingen in inwendige organen en functies daarvan
kunnen zich in de huid manifesteren door overgevoeligheid van de overeenkomstige huidzone.
Verklevingen en intrekkingen zijn in dit verband bekende symptomen. In een spier of spiergroep kan
de storing zich uiten door een langdurige spierspanning, waardoor in de spieren
stofwisselingsproblemen optreden met als gevolg spierpijn, pijnlijke plekken, spierknopen of
ontstekingen.

Symptomen/klachten hoeven echter niet altijd te wijzen op een orgaanafwijking. Het zenuwstelsel
en het endocriene systeem werken altijd als een samenhangend geheel. Als door spanning of stress
in het zenuwstelsel chronische overbelasting ontstaat, kan het functioneren van spieren en organen
ook daardoor gestoord worden. Door overbelasting is het zenuwstelsel niet meer in staat de juiste
keuzes te maken en de balans te bewaren. De oorzaak van het symptoom/de klacht ligt dan niet in
een orgaan of spier maar bijvoorbeeld in een verhoogde werkdruk of psychosociale problemen.

Voor de samenstelling van een behandeling wordt steeds uitgegaan van het totaalbeeld van de
cliënt. Segmentale massage kan in een behandeling gecombineerd worden met Shiatsu of
Dorntherapie.