Klassieke massage


Al eeuwenlang en in vele culturen wordt massage toegepast om de gezondheid te bevorderen.
Iedereen maakt wel eens instinctief gebruik van massage. Als we ergens pijn hebben, leggen we
automatisch onze handen op de betreffende plek en proberen, door licht cirkelende bewegingen, de
pijn te verzachten. Een moeder streelt haar kind, wanneer het pijn of verdriet heeft. Een koude
plek wordt warm gewreven en wanneer iemand gespannen is kan een hand opleggen rust geven.

Massage is waarschijnlijk de oudste geneeskundige behandeling die we kennen. Al meer dan 5000
jaar geleden werd in China een begin gemaakt met het bestuderen van de effecten van massage.
Hippocrates, de Griekse vader van de geneeskunde, schreef omstreeks 400 vóór Chr. al dat een
stevige massage toniserend (opwekkend) werkt en dat een zachte massage sederend (kalmerend) is.
Voor Hippocrates gold het ‘wrijven’ als een kunst die de arts behoorde te beheersen.
Terwijl men in het Oosten de massagetechniek cultiveerde en frequenter toepaste, verdween
gedurende de middeleeuwen in het Westen de techniek helemaal. In Europa heeft het tot de
zestiende eeuw geduurd voor massage werd ‘herontdekt’, maar dan wel op een manier die meer
anatomisch en fysiosociaal gericht was. Aan het eind van de negentiende eeuw raakte massage weer
wat op de achtergrond, omdat het gebruik van betere medicijnen mogelijk werd en men massage
als ‘ouderwets’ ging beschouwen. Gedurende de Eerste Wereldoorlog werd aan het front echter
veel gebruik gemaakt van massage om verwondingen te verlichten – uit nood geboren omdat er geen
medicijnen voorhanden waren.
Tegenwoordig wordt massage weer op waarde geschat.

Massage helpt bij het ontgiften van het lichaam, vermindert vele pijnklachten, maakt gewrichten
soepeler en spieren ontspannen. Het stimuleert de bloed- en lymfecirculatie en de stofwisseling,
maakt weefsels los, ontspant het zenuwstelsel en heeft een balancerend effect op de
hormoonhuishouding. Massage bevordert bewustwording van de relatie tussen fysieke en emotionele
spanningen, het geeft een diepe ontspanning en is daardoor een weldaad voor het lichaam.

Klassieke massage kan zowel preventief (ontspanning/stimulatie) als therapeutisch (bij
specifieke klacht) worden toegepast.

Een massage behandeling wordt gegeven op een massage tafel. Er wordt gewerkt op de blote huid
en er wordt een warme massageolie gebruikt. Tijdens de massage worden niet gemasseerde
lichaamsdelen warm afgedekt.

Voor de massage vindt er een kort intakegesprek plaats. Bij twijfel of er gemasseerd kan worden,
verwijs ik door naar de huisarts.

De massages die ik in mijn praktijk toepas:
Segmentale massage
Zwangerschapsmassage
Chakra voetmassage
Breuss massage
Shantala (baby) massage


Massage leert je luisteren
naar je lijf
als het nog fluistert
voordat
het moet gaan schreeuwen….