Jin-Shin-Do®

Jin-Shin-Do betekent:‘de weg(Do) van mededogen(Jin) en geest(Shin)’.

Jin-Shin-Do, ook wel Karui Shiatsu Ryoho of Release genoemd, is een meridiaan-psychotherapie, de
hoogste vorm van Shiatsu-therapie op geestelijk en emotioneel niveau.

Het is een puntverbindingssysteem met als doel een ‘release’ van spanningen en blokkades
(zowel emotioneel als fysiek), die de energiestroom tegenhouden.

Jin-Shin-Do werkt in op de zes extra meridianen (ook wel kruis - of wondermeridianen genoemd) die
het lichaam zelf gebruikt om in evenwicht te komen.
Door middel van zachte druk op de acupunctuurpunten, volgens een puntverbindings¬systeem, wordt
een energiebrug gelegd waardoor het lichaam fysieke en emotionele spanningen vanuit het cel
geheugen los laat. Dit gaat buiten het bewustzijn om, zodat de intelligentie van het lichaam
aangesproken kan worden.

De fysieke reacties lopen uiteen van een diepe ademhaling, rappid eye movements (REM-reflex),
schokjes, het zien van kleuren en/of beelden, het contact maken met emoties en het herbeleven
van gebeurtenissen uit het verleden.
Het lichaam laat die spanningen los die op dat moment het meest blokkeren. Dit kunnen ook
spanningen of herinneringen van jaren geleden zijn, of zelfs voor-geboortelijke energieën.

Naast Jin-Shin-Do als zeer diepgaande ontspanningsmethode is Jin-Shin-Do therapie proceswerk.
Door een reeks behandelingen kan Jin-Shin-Do ook chronische spanningen beïnvloeden, beschreven
door Wilhelm Reich als ‘spierpantsers’. Het gaat hierbij om een afschermen van zowel het contact
van buitenaf als van het eigen gevoel. Dit afschermen is meestal ontstaan door traumatiserende
ervaringen in de jeugd en is in de loop der jaren chronisch geworden. Het geleidelijk verdwijnen
van dit pantser leidt tot een vrijer doorstromen van gevoelens, tot een beter contact met de
buitenwereld en een grotere levendigheid.

Jin-Shin -Do is in de jaren zeventig door Iona Marsaa Teeguarden (psychotherapeute,
acupressuurtherapeute en docente) ontwikkeld vanuit oude taoïstische en boeddhistische
zienswijzen tot een unieke synthese van traditionele Japanse acupressuur-techniek, klassieke
Chinese acupunctuur, Qigong (ademhaling en beweging technieken), Reichiaans lichaamswerk en
principes van Ericksoniaanse psychotherapie.


Indicaties voor Jin-Shin-Do®
• over je heen laten lopen
• geen "nee" durven zeggen
• geïrriteerd zijn, onrustig zijn
• verwerking van trauma’s
• gebrek aan zelfvertrouwen
• stress, angsten, depressies
• concentratieproblemen
• hyperventilatiesyndroom
• slaapproblemen
• burn-out


Een Jin-Shin-Do behandeling wordt gegeven op een massagetafel. De cliënt houdt kleding aan.


The Way of the Compassionate Spirit


Jin-Shin-Do®

bevordert een aangename trance toestand,
waarin men kan ontspannen en
verhuizen van uit het hoofd in het lichaam,
de toegang tot gevoelens en innerlijke wijsheid.